všetky novinkyNovinkyRegistrácia ochranných známok v EÚ

2. 10. 2018

Spoločnosť sféra rozšírila platnosť ochranných známok XMtrade® a XMatik® do všetkých členských štátov EÚ na ďalších 10 rokov. Ochranné známky Európskej únie sú zapísané na portáli EUIPO.

Odo dňa zápisu ochrannej známky do registra má spoločnosť sféra výlučné právo používať ochranné známky XMtrade® a XMatik® v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré sú zapísané v registri. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou XMtrade® a XMatik® pre zhodné tovary alebo služby.

Majiteľ ochrannej známky EÚ je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Osvedčenia o zápise ochranných známok nájdete na našej webovej stránke.

 

 

Predchádzajúce novinky

Sféra aktívnym hráčom ITAPA 2018
1. 10. 2018

Hotel Crowne Plaza v Bratislave sa opäť stane dejiskom medzinárodného kongresu ITAPA 2018, kde sa 13. - 14. 11. 2018 stretnú kľúčoví profesionáli z IT sektora s politickými predstaviteľmi.  Diskutovať sa bude o najaktuálnejších trendoch a otázkach digital...

ENERGOFÓRUM® 2018 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
27. 9. 2018

Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, potvrdil prevzatie záštity ministerstva nad trinástym ročníkom konferencie ENERGOFÓRUM®. Uskutoční sa 18. a 19. októbra 2018 v hoteli Partizán na Táľoch. Minister v liste uviedol, že konferencia už niekoľko rokov pra...

V spoločnosti SEPS implementujeme systém pre sieťové modely
24. 9. 2018

Naša spoločnosť pripravuje pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s., informačný systém Network Modeling Data, ktorého jadrom je najnovšia verzia produktu XMatik®.smart | EAM s novou grafikou. Pre odbor sieťových výpočtov bude zabezpečovať zber ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®