všetky novinkyNovinkyReforma ukrajinského trhu s elektrinou napreduje. Sféra je pri tom.

17. 10. 2018

Ukrajinský trh s elektrinou prechádza zásadnými zmenami v duchu liberalizácie. Operátor trhu Energorynok si pre implementáciu nového informačného systému pre denný a vnútrodenný trh vybral slovenskú spoločnosť SFÉRA, a.s.

Na základe výsledkov výberového konania podpísala spoločnosť dňa 10. 10. 2018 zmluvu o dodávke informačného systému operátora denného a vnútrodenného trhu s firmou SFÉRA, a.s., ktorá takýto systém úspešne prevádzkuje a rozvíja v slovenskej spoločnosti OKTE, a.s. Zákazka na Ukrajine obsahuje implementáciu systému a technickú podporu počas obdobia troch rokov.

Pre slovenského operátora trhu sféra úspešne realizuje oveľa širšiu škálu aktivít, a to už s takmer 10-ročnou históriou. Implementovala informačný systém pre zúčtovanie odchýlok, centrálny dátový sklad, centrálnu fakturáciu, sprístupňovanie údajov z inteligentných meracích systémov aj reportovanie podľa nariadenia REMIT. Vzhľadom na postupnú integráciu stredoeurópskeho trhu s elektrinou má skúsenosti s prepojením slovenského a českého trhu a následným rozšírením o maďarskú a rumunskú obchodnú zónu (tzv. market coupling). Ukrajinský trh s elektrinou je novou príležitosťou, kde sa môže presadiť slovenské softvérové riešenie a dlhoročné skúsenosti.

Viac o tomto historickom míľniku pre sféru sa dočítate na stránkach platformy ENERGOKLUB®.

 

 

 

Predchádzajúce novinky

OSIsoft PI World 2018
8. 10. 2018

Barcelona, 24. - 27 . 9. 2018, OSIsoft PI World 2018 . Týždeň nabitý množstvom zaujímavých prezentácií, „success stories“ konečných používateľov PI Systemu s popisom vízie a myšlienky potreby ďalšieho rozvoja PI Systému v budúcnosti. Naši kolegovia Ing. ...

Registrácia ochranných známok v EÚ
2. 10. 2018

Spoločnosť sféra rozšírila platnosť ochranných známok XMtrade® a XMatik® do všetkých členských štátov EÚ na ďalších 10 rokov. Ochranné známky Európskej únie sú zapísané na portáli EUIPO. Odo dňa zápisu ochrannej známky do registra má spoločnosť sféra výl...

Sféra aktívnym hráčom ITAPA 2018
1. 10. 2018

Hotel Crowne Plaza v Bratislave sa opäť stane dejiskom medzinárodného kongresu ITAPA 2018, kde sa 13. - 14. 11. 2018 stretnú kľúčoví profesionáli z IT sektora s politickými predstaviteľmi.  Diskutovať sa bude o najaktuálnejších trendoch a otázkach digital...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®