všetky novinkyNovinkyRecertifikačný audit Systému manažérstva kvality

19. 5. 2015

V dňoch 14. - 15. 5.2015 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit Systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že Systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 13 rokov spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008.

Spoločnosť sféra, a.s., je na nasledujúce trojročné obdobie certifikovaná pre oblasti:

Písomný certifikát vydaný akreditovanou spoločnosťou na nové trojročné obdobie obdržíme od spoločnosti DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., do 3 týždňov.

Predchádzajúce novinky

Naftový dispečing pre ZSSK
28. 4. 2015

Naša spoločnosť implementuje pre koncového zákazníka, Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., informačný systém pre kontrolu, distribúciu a spotrebu nafty v dieselmotorových hnacích koľajových vozidlách spoločnosti. Účelom informačného systému je pod...

Pokračovanie podpory prevádzky energetického dispečingu v ZSSK
20. 4. 2015

Náš zákazník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorému sme dodali rozšírenú verziu elektroenergetického dispečingu, si u nás objednal pokračovanie podporných služieb technickej a technologickej podpory. Rozšírená verzia pod názvom Integrovaný ...

XMatik®.NET/ISOM pomáha s prevádzkou miestnej distribučnej sústavy
9. 4. 2015

Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o., je poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie a dodávky energií. Pri realizácii každodenných činností, ktoré súvisia s podnikaním v tejto oblasti, sa rozhodla využívať informačný systém obchodných meraní XMatik®.NET/...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®