všetky novinkyNovinkyPripravujeme zmeny v systémoch OKTE

31. 7. 2018

Európska aj domáca legislatíva pre sektor energetiky podlieha kontinuálnemu vývoju a zmenám. Sú impulzom pre rozvoj informačných systémov, ktoré prevádzkuje organizátor trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s.

Štatistiky pre ACER
V súlade s európskou legislatívou (CACM) sme rozšírili systém XMtrade®/ISOT o reportovanie do agentúry ACER o nasledovné štatistické údaje:

Znamienková konvencia pre odchýlky
Podľa ďalšieho európskeho nariadenia (EBGL) prebieha v systéme zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO úprava znamienkovej konvencie pre veľkosť a cenu odchýlky. Odchýlka má vyjadrovať veľkosť a smer transakcie zúčtovania medzi subjektom zúčtovania a zúčtovateľom odchýlky nasledovne:

Cena odchýlky bude spĺňať nasledovné podmienky:

Rozšírenie evidencie o výrobe
Centrálny dátový sklad OKTE, a.s., v systéme XMtrade®/ISOM sa rozširuje o ďalšie údaje, ktoré spresňujú informácie o výrobe elektriny:

Predchádzajúce novinky

Blockchain - nová éra prichádza
30. 7. 2018

Technológia Blockchain je v súčasnosti prudko sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má perspektívu radikálne zmeniť množstvo tradičných segmentov. Vďaka podpore projektu Národný projekt NPC II – BA kraj, kód ITMS2014+ 313041I861 sa naši kolegovia Ing. Rastislav K...

Prvé miesto v počte jázd v kampani Do práce na bicykli 2018
26. 7. 2018

sféra, a.s., ako zamestnávateľ poskytuje „bikefriendly“ zázemie pre využívanie cyklistickej dopravy na dochádzanie do práce a z práce. Aj vďaka tomu sme sa mohli opäť zapojiť do národnej kampane Do práce na bicykli. Vo štvrtok, 26. júla 2018, sa uskutočni...

Sféra podporila OSIsoft seminár
3. 7. 2018

Začiatkom júna sa v Ostrave konal Regionálny seminár spoločnosti OSIsoft. Jeho nosnou témou boli novinky a moderné trendy z oblasti PI systému. Jedným z partnerov podujatia bola aj spoločnosť  sféra, a.s. Partner Talk spoločnosti sféra, a.s. bol zameraný...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®