všetky novinkyNovinkyPrezentácia na 5. konferencii Slovak Smart City Cluster

26. 4. 2022

Experti v oblasti energetiky, smart meteringu, fotovoltaiky, ako aj financovania projektov zameraných na tieto témy prezentovali 13. apríla 2022 v rámci 5. konferencie Slovak Smart City Cluster v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Témou konferencie bolo  „A(E)KO ĎALEJ S ENERGETIKOU V SAMOSPRÁVE?“.

Za našu spoločnosť SFÉRA, a.s. , vystúpil obchodný a marketingový riaditeľ Ing. Peter Chochol, PhD., ktorý objasnil zmeny vyplývajúce z novej európskej a národnej energetickej a regulačnej legislatívy z pohľadu koncových odberateľov, ako sú obce, mestá a vyššie územné celky. Zrozumiteľnou formou vysvetlil možnosti ich aktívneho zapojenia sa do procesu zvyšovania energetickej efektívnosti ako aktívnych odberateľov alebo ako súčasť energetických spoločenstiev, a to formou integrácie obnoviteľných zdrojov a úložísk energie s využitím nových služieb agregácie flexibility. Predstavil tak ďalšie možnosti ako môžu títo odberatelia udržateľne znižovať spotrebu energií, nákladov a emisií skleníkových plynov.

  

Predchádzajúce novinky

Bratislavský bežecký festival s účasťou ŠK SFÉRA – Zdravý život
13. 4. 2022

Prvý aprílový víkend bol aj pre našich bežcov ŠK SFÉRA – Zdravý život športovým zážitkom. Na programe bol totiž 17. ročník tradičného medzinárodného športového festivalu ČSOB Bratislava Marathon. Počasie tomuto ročníku síce veľmi neprialo, no naši bežeckí...

Ako ovplyvní agregácia flexibility slovenskú energetiku
8. 4. 2022

Odborná platforma ENERGOKLUB® sa na svojom ostatnom diskusnom fóre venovala inovatívnej téme - agregácia flexibility. Zúčastnení členovia platformy diskutovali predovšetkým o perspektívnych možnostiach umiestnenia flexibility na krátkodobých trhoch s elek...

V spolupráci s FLOWBOX inovujeme naše portfólio produktov
7. 3. 2022

Reagujeme na nové výzvy trhu s elektrinou v oblasti agregácie flexibility a ďalších služieb súvisiacich s pripravovanými zmenami energetickej legislatívy. Do našich produktov zavádzame potrebné inovácie. Významným spôsobom nám pri tom pomáha aj oficiálne ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®