všetky novinkyNovinkyPrevádzková infraštruktúra pre IS v OKTE, a.s.

17. 7. 2013

Operátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, a.s., uzatvoril kontrakt, na základe ktorého dodáme, nainštalujeme a uvedieme do prevádzky technickú a softvérovú infraštruktúru určenú na produkčnú prevádzku informačných systémov zákazníka. Moderná architektúra novej infraštruktúry, navrhnutá ako aktívny metroklaster v dvoch geograficky vzdialených lokalitách, je prispôsobená náročným požiadavkám na extrémne výkony, zaťaženie, spracovanie veľkého množstva meraných dát a vysokú dostupnosť nových informačných systémov Operátora meraní (ISOM) a Centrálnej fakturácie (ISCF). Implementuje ich tiež sféra, a.s., na báze vlastnej technológie XMtrade® integrovaním s informačnými systémami Zúčtovania odchýlok (ISZO) a Organizátora trhu s elektrinou (ISOT).

Predchádzajúce novinky

Nový informačný systém pre centrálnu správu a zber nameraných údajov.
1. 7. 2013

Od 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., je v produkčnej prevádzke nový informačný systém operátora meraní XMtrade®/ISOM vo verzii V4.2 vyvinutý, dodaný a prevádzkovaný našou spoločnosťou sféra, a.s. Systém zabezpečuje správu a zber nameraných údajov od...

Úspešne sme odštartovali hodinový režim Intraday na zúčtovanie odchýlok v OKTE, a.s.
1. 7. 2013

Spoločnosť sféra, a.s., v pondelok 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., úspešne uviedla do prevádzky novú verziu informačného systému zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO vo verzii V2.5.2. Nová verzia informačného systému zabezpečuje hodinový režim Intra...

OKTE, a.s., pripravuje nový režim zúčtovania odchýlok
10. 6. 2013

Pre Organizátora trhu s elektrinou OKTE, a.s., zabezpečujeme implementáciu nového režimu zúčtovania odchýlok v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. a Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s. Ide o rozšírenie informačného ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®