všetky novinkyNovinkyPrepojenie denných trhov s elektrinou medzi SR a ČR

31. 8. 2009

Od 1.9.2009 sa prepojenie denných trhov s elektrinou medzi SR a ČR stáva realitou. Všetci registrovaní účastníci trhu budú môcť spoločne zobchodovať elektrinu prostredníctvom implicitnej aukcie. Požiadavky z českej a slovenskej obchodnej zóny tak budú zosúhlasované spoločne, čím sa zvýši likvidita oboch národných denných trhov. Informačný systém XMtrade®/ISOT, ktorého portálová časť je dostupná na www.isot.sk, dodala naša spoločnosť pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s., ktorá v súčasnosti zabezpečuje procesy organizovaného denného trhu v SR.

Podporu procesov domáceho organizovaného denného trhu zabezpečuje systém XMtrade®/ISOT už od 1.7.2009, čím prispieva k transparentnému a objektívnemu fungovaniu liberalizovaného trhu s elektrinou. Prepojenie denných trhov je pozitívnym príkladom európskych integračných zámerov v oblasti elektroenergetiky.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®