všetky novinkyNovinkyPredstavili sme sa na SAPI

15. 3. 2023

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pripravila pre svojich členov ďalšie z pravidelných podujatí pod názvom Biznis Tuesday, tentokrát zamerané na tému „Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny“.

Medzi prednášajúcimi bol aj náš kolega Ing. Martin Kaňuk, ktorý vysvetlil povinnosti vyplývajúce pre účastníkov trhu s elektrinou s vlastným fotovoltickým zdrojom a tiež predstavil možnosť, ako zabezpečiť automatizované zasielanie údajov zo zariadení na výrobu elektriny organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.

Bolo nám potešením, že sme našou účasťou prispeli k naplneniu zaujímavého programu, riešiaceho aktuálne témy súčasnosti, ktorá je poznačená pretrvávajúcou neistotou pri cenách energií.

Predchádzajúce novinky

Medzi členmi SEVA aj náš zástupca
6. 3. 2023

Zámerom činnosti Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) je prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov rozvojom prostredia pre elektrifikovanú dopravu na Slovensku. Medzi členmi tejto organizácie má svoje zastúpenie aj SFÉRA, a.s. Náš kolega -...

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti
10. 2. 2023

Na základe auditu vykonaného 9.–12.1.2023 certifikačnou autoritou Det Norske Veritas (DNV) bol našej spoločnosti SFÉRA, a.s., 9.2.2023 vystavený nový certifikát potvrdzujúci zhodu s požiadavkami systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/...

Výskumná agentúra odprezentovala príklad úspešných projektov
3. 2. 2023

Výskumná agentúra zverejnila v prvom tohtoročnom vydaní svojho spravodajcu E-bulletin príklady úspešných projektov, ktoré vybrala z celkového počtu 162 zazmluvnených projektov, ktoré má vo svojej gescii. Jedným z dvoch prezentovaných projektov je Medzinár...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®