všetky novinkyNovinkyPredstavili sme sa na konferencii Údržba pro Top manažery 2023

28. 4. 2023

Témou tohtoročného konferenčného seminára Údržba pro Top manažéry organizovaného Českou společností pro údržbu (ČSPÚ) bola digitalizácia a údržba smerujúca k úsporám a moderné technológie ako šiesty zmysel údržbárov.
Predstavených bolo niekoľko riešení zameraných hlavne na efektívnejšie využívanie zdrojov a optimalizáciu výroby. Medzi najzaujímavejšie prezentácie patrilo vystúpenie nášho kolegu, Ing. Mareka Molnára, obchodného manažéra SFÉRA, a.s., ktorý predstavil riešenie využívajúce spojenie virtuálnej a rozšírenej reality.
Seminár sa konal v Českej republike na zámku v Libliciach, ktorý už tradične dotvára jedinečnú atmosféru tohto podujatia.

Predchádzajúce novinky

Diskusia odbornej platformy ENERGOKLUB®
14. 4. 2023

Hlavnou témou aprílovej diskusie odbornej platformy ENERGOKLUB® bol rozvoj komunitnej energetiky na Slovensku, ktorá otvára možnosti rozvoju energetických spoločenstiev. Koncept komunitnej energetiky je už rozvinutý vo viacerých členských štátoch EÚ , zat...

Workshop pre klientov
27. 3. 2023

Prezentácia produktových inovácií, ako aj zdieľanie skúseností našich klientov s používaním produktov XMatik®.NET/ISOM a XMtrade® boli hlavnými témami workshopu, ktorý naša spoločnosť SFÉRA, a.s. zorganizovala 23.3.2023 pre prevádzkovateľov miestnych dist...

Predstavili sme sa na SAPI
15. 3. 2023

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pripravila pre svojich členov ďalšie z pravidelných podujatí pod názvom Biznis Tuesday, tentokrát zamerané na tému „Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny“. Medzi prednášaj...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®