všetky novinkyNovinkyPredĺženie Rámcovej zmluvy v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

7. 10. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., podpísala k 1.10.2016 predĺženie Rámcovej zmluvy so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., ktorá garantuje kontinuitu podpory technického informačného systému XMatik®.NET pre riadenie procesov údržby.

Podpora technického informačného systému prináša zákazníkovi neustálu starostlivosť o chod všetkých procesov, ktoré systém riadi. Okrem toho prináša aj jeho ďalší rozvoj ako je zapájanie ďalších legislatívnych činností do portfólia služieb podporovaných systémom, vývoj nových používateľských modulov, alebo vylepšovanie pôvodného riešenia využitím novších technológií pre zvýšenie komfortu práce so systémom.

Predchádzajúce novinky

Partnerstvo s IBM
3. 10. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., s nadšením oznamuje, že zahájila partnerstvo so spoločnosťou IBM "IBM Business Partner for Software Value Plus" a získala autorizáciu "Application Platform & Integration-S/W Reseller T2 - Auth" v programe Registered IBM B...

Monitorovanie a riadenie rizikových zariadení v Duslo a.s.
29. 9. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., navrhla pre Duslo Šaľa, a.s., riešenie, ktoré zabezpečí lepší prehľad o rizikových zariadeniach a nebezpečných látkach, ktoré sa v nich nachádzajú. Nasadením modulu Poruchové udalosti v rámci riešenia XMatik.NET/FMM je možné ...

25 rokov spoločnosti sféra, a.s.
13. 7. 2016

Tento rok oslavuje spoločnosť sféra, a.s., 25 rokov. Pri jej založení v roku 1991 stáli dvaja zakladatelia. Jedným z nich je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, RNDr. Eduard Haluška, CSc., ktorý pri tejto príležitosti poskytol rozhovor pre...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®