všetky novinkyNovinkyPosilňujeme spoluprácu so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

23. 10. 2013

Podpísaním 3 ročného kontraktu na služby nepretržitej technickej a technologickej podpory s útvarom Informačné služby sa opätovne posilňuje naša spolupráca so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Dlhodobá Rámcová zmluva je predpokladom úspešnej a bezpečnej prevádzky a trvalého rozvoja Technického informačného systému, ktorý ako celok pozostáva z komplexných informácií o výrobných zariadeniach a iných technológiách. V rámci kontraktu zabezpečíme starostlivosť o softvérový produkt XMatik®.NET, vrátane jeho modulov a interfejsov na iné informačné systémy spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a softvérové produkty tretích strán. Spoločnosť sféra, a.s., ich dodáva ako zmluvný partner spoločností Bentley Systems, Inc., a Oracle Corporation.

Predchádzajúce novinky

Úspešné ENERGOFÓRUM 2013 – elektrina
22. 10. 2013

Zmeny v elektroenergetickom priestore v Slovenskej republike, v Európe i vo svete a ich dosah na ceny elektriny, boli v centre pozornosti konferencie ENERGOFÓRUM®2013 - elektrina. Uskutočnila sa 17.-18.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach pod záštitou...

ENERGOFÓRUM® 2013 – elektrina
10. 10. 2013

Predstaviteľka ENTSO-E Jana Moravcová oboznámi účastníkov konferencie ENERGOFÓRUM® 2013 - elektrina, ktorá sa začne 17.10.2013 v hoteli Sitno vo Vyhniach, s podrobnosťami o pravidlách a integrácii európskych trhov s elektrinou. Zo zaujímavého p...

Pokračovanie aktualizácie údajov SAP PM GEO
17. 9. 2013

Na ďalší rok je predĺžená spolupráca a kontrakt na aktualizáciu grafických i negrafických údajov SAP PM GEO (PM - Plant Maintenance, GEO - geopriestorová podpora) so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®