všetky novinkyNovinkyPokračovanie služieb pre aktualizáciu údajov v SEPS, a.s.

28. 7. 2014

Na ďalšie 1-ročné obdobie pokračuje spolupráca s útvarmi Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., ktoré využívajú služby informačného systému SAP PM GEO pri správe a údržbe technologických zariadení Prenosovej sústavy. Naša spoločnosť poskytuje okrem aktualizácie grafických a negrafických informácii o vyše 50 000 zariadeniach elektrizačnej sústavy aj podporu pri plánovaní, evidencii a kontrole údržbových a diagnostických činností.

Predchádzajúce novinky

Rozšírenie nasadenia XMtrade® v spoločnosti Pow-en, a.s.
14. 7. 2014

Náš dlhoročný partner, spoločnosť Pow-en, a.s., spracováva v XMtrade® nie len agendu dodávateľa elektriny, ale aj dodávateľa plynu. Prvotné nasadenie XMtrade® pre podporu dodávateľa elektriny bolo úspešne realizované v roku 2008 v počiatkoch li...

Nasadenie XMtrade® v spoločnosti Energy Europe, SE
1. 7. 2014

Na slovenský trh s elektrinou vstúpil nový subjekt. XMtrade® zabezpečí spoločnosti Energy Europe, SE, podporu pre podnikanie v elektroenergetike v pozícii dodávateľa elektriny. Súčasťou nasadenia XMtrade® sú moduly pre správu denných diagramov, ...

Rozšírenie XMatik®.NET/FMM pre spoločnosť DUSLO
23. 6. 2014

Pre spoločnosť Duslo, a.s., pripravujeme rozšírenie nášho produktu, informačného systému pre správu a údržbu majetku (XMatik®.NET/FMM - Facility Management and Maintenance) o funkčnosti pre podporu materiálovo technického zabezpečenia údržby. Po ú...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®