všetky novinkyNovinkyPokračovanie podpory prevádzky energetického dispečingu v ZSSK

20. 4. 2015

Náš zákazník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorému sme dodali rozšírenú verziu elektroenergetického dispečingu, si u nás objednal pokračovanie podporných služieb technickej a technologickej podpory. Rozšírená verzia pod názvom Integrovaný systém energetického dispečingu (ISED) je multiutilitným systémom so správou všetkých energetických komodít pre podporu požiadaviek Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Predchádzajúce novinky

XMatik®.NET/ISOM pomáha s prevádzkou miestnej distribučnej sústavy
9. 4. 2015

Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o., je poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie a dodávky energií. Pri realizácii každodenných činností, ktoré súvisia s podnikaním v tejto oblasti, sa rozhodla využívať informačný systém obchodných meraní XMatik®.NET/...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
8. 4. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...

Nariadenie REMIT a príprava OKTE, a.s., pre pozíciu RRM
27. 3. 2015

Projekt implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., odštartoval v týchto dňoch. Cieľom pracovných skupín sféra, a.s., a OKTE, a.s., v prvej fáze spoločného projektu je splnenie technických, procesných a organizačných podmie...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®