všetky novinkyNovinkyPodpora prevádzky KIS pre spoločnosť OKTE, a.s.

23. 6. 2011

Zabezpečujeme podporu prevádzky Kancelárskeho Informačného Systému (KIS) pre spoločnosť OKTE, a.s. Efektivitu poskytovanej služby dosahujeme úzkou integráciou s podporou prevádzky infraštruktúry informačných systémov zúčtovania odchýlok a organizácie denného krátkodobého trhu s elektrinou na báze produktov XMtrade®/ISOT a XMtrade®/ISZO.

Predchádzajúce novinky

Podpora procesov v Slovenských elektrárňach, a.s.
21. 6. 2011

Naša spoločnosť poskytuje servisné služby a podporné činnosti nevyhnutné na chod systému XMatik®.NET/AZD u objednávateľa, Slovenské elektrárne, a.s. Podporné procesy zahŕňajú procesy integrácie fakturačných meraní elektriny v dátovom sklad...

Stredoeurópske fórum údržby 2011
3. 6. 2011

V dňoch 31.5.-1.6.2011 sa v priestoroch hotela Patria vo Vysokých Tatrách uskutočnil jedenásty ročník medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum údržby. Konferenciu organizovala Slovenská spoločnosť údržby pod záštitou Ministerstva hospodárstva ...

Podpora prevádzky elektroenergetického dispečingu ZSSK
2. 6. 2011

Po dodávke Elektroenergetického dispečingu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., na báze produktu XMatik®.NET/ISOM a jeho úspešnom nasadení do produkčnej prevádzky realizuje naša spoločnosť projekt technickej a technologickej podpory jeho prevádz...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®