všetky novinkyNovinkyPodpora organizovania denného trhu na Slovensku

23.3.2009

V súlade s vyhlásením (TlacSprava_15.1.2009) sme boli poverení spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., realizáciou významného projektu, podpory organizátora denného trhu, novej role SEPS, a.s., na trhu s elektrinou.
Projekt je riešený ako rozšírenie Informačného systému zúčtovania odchýlok, ktorý implementovala tiež naša spoločnosť na báze produktu XMtrade®/ISZO a ktorý bol uvedený do prevádzky na konci roka 2008. Projekt denného trhu má rozhodujúci význam aj z medzinárodného hľadiska a je v súlade s aktuálnymi trendmi rozvoja trhov s elektrinou v Európskej únii. Po nasadení podpory denného trhu v obchodnej zóne SR budeme v druhej polovici roka 2009 riešiť podporu jeho prepojenia s českým denným trhom, a to formou tzv. Market Coupling. V rámci bežiaceho projektu Sféra, a.s., ako dodávateľ SEPS, a.s., spolupracuje s prevádzkovateľom denného trhu ČR, spoločnosťou OTE, a.s., a jej dodávateľmi pre podporu denného trhu v ČR, spoločnosťami Logica Czech Republic, s.r.o., a INDRA Czech Republic, s.r.o.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18.12.2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9.12.2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8.12.2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Poradenstvo a analýzy v energetike
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK