všetky novinkyNovinkyPodpora legislatívnych zmien v produkte XMtrade®/ISZO

17. 12. 2010

Do produktu XMtrade®/ISZO implementujeme legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na procesy zúčtovania odchýlok a ich účinnosť je od 1.1.2011.

Systém XMtrade®/ISZO poskytne prevádzkovateľom sústav nový spôsob nahlasovania nameraných údajov, ktorý obsahuje členenie podľa typu merania (A,B,C) ako aj informáciu o uplatnení náhradných hodnôt. Systém bude vyhodnocovať a zverejňovať informácie o nepresnosti v nameraných údajoch medzi denným a mesačným zúčtovaním odchýlky. V rámci dennej registrácie denných diagramov budú subjekty zúčtovania nahlasovať už len vnútroštátne realizácie a systém pre cezhraničné prenosy bude poskytovať údaje v členení po jednotlivých subjektoch zúčtovania. Implementácia zahrňuje aj evidenciu obchodných hodín s obmedzujúcimi opatreniami SED PPS, v ktorých sa zúčtovanie odchýlky nerealizuje. Ďalšie zmeny sa týkajú zverejňovania príslušných druhov typových diagramov dodávky elektriny, alebo skrátenia obdobia pre konečné zúčtovanie odchýlok.

Predchádzajúce novinky

Špeciálna ponuka Bentley Map V8i
10. 12. 2010

Využite možnosť získať aplikáciu Bentley Map V8i - pokročilý nástroj na tvorbu, analýzu a údržbu geopriestorových dát - za výhodných cenových podmienok. K dispozícii sú dve špeciálne, časovo obmedzené, ponuky: Pri zakúpení licencie produktu Micr...

XMtrade® V1.5 napreduje súčasne s liberalizáciou trhu s plynom v SR
23. 11. 2010

Rozvoj trhu s plynom využíva spoločnosť MAGNA E. A. na rozšírenie ponuky pre odberateľov. V úlohe dodávateľa plynu bude súvisiacu agendu spracovávať nástrojmi produktu XMtrade® V1.5. XMtrade® V1.5 už tretí rok zabezpečuje pre spoločnosť MAGNA E...

ENERGOFÓRUM® 2010
18. 10. 2010

Piaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® sa uskutočnil v dňoch 14.-15.10.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Jubilejný ročník s názvom "Quo vadis energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu" sa niesol v duchu významných zmien a udalostí, ktoré ovplyvňu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®