všetky novinkyNovinkyPoďakovanie z Ukrajiny

25. 7. 2022

V súvislosti s našou materiálnou a finančnou pomocou venovanou Ukrajine, ktorej výrazná časť bola doručovaná prostredníctvom ukrajinskej charitatívnej organizácii Bratské rameno, sa pre nás stal príjemným prekvapením prejav ich poďakovania. Bola nám doručená ďakovacia listina spolu so žlto-modrou štátnou vlajkou Ukrajiny a červeno-čiernou bojovou vlajkou, ktorá sa na Ukrajine používa od čias ukrajinského národného povstania, po Prvej svetovej vojne, ako symbol boja za nezávislosť ukrajinskej národnosti.

Preklad textu ďakovacej listiny: „Poďakovanie sa oznamuje IT spoločnosti <<Sféra>> od charitatívnej organizácie <<Bratské rameno>>, aj od ukrajinského národa za včasnú a výraznú podporu obranyschopnosti a za humanitárnu pomoc poskytnutú obranným jednotkám. Sme pyšní na to, že máme priateľov, ktorí nám pomáhajú brániť celistvosť a suverenitu Ukrajiny.“

Vlajky aj ďakovacia listina boli odovzdané štatutárnemu zástupcovi spoločnosti a patria každému SFÉRAkovi, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do  pomoci v akejkoľvek forme.

Predchádzajúce novinky

Príchod teplých dní doprial našim mimopracovným akciám
28. 6. 2022

Mesiace máj a jún sa vo SFÉRE niesli okrem pracovnej atmosféry aj v znamení budovania vzťahov medzi zamestnancami a ich rodinami. Pre našich kolegov sme pripravili niekoľko podujatí. Pravidelne každý mesiac sa stretávame na bowlingu v Bowlingovom Národno...

Jednotný európsky denný trh s elektrinou sa stal realitou
13. 6. 2022

Projekt prepojenia európskych denných trhov s elektrinou, tzv. Core Flow-based Market Coupling (Core FB MC) bol začiatkom júna (8.6.2022) úspešne uvedený do funkčnej prevádzky. Fungovanie mechanizmu Core FB MC zaistí od tohto dátumu prepájanie jednotného...

SFÉRA, a.s., sa stala partnerom ESCO Slovensko, a.s.
31. 5. 2022

SFÉRA, a.s., rozširuje portfólio svojich klientov o ďalšieho významného hráča na slovenskom energetickom trhu.  Naše softvérové riešenia XMatik®/ISOM budeme implementovať v spoločnosti ESCO Slovensko, a.s. ESCO dodáva moderné, flexibilné a environmentáln...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®