všetky novinkyNovinkyPo druhýkrát podporíme NFÚ 2019 ako generálny partner

2. 4. 2019

Vyše 200 domácich a zahraničných účastníkov. Aktuálne trendy a progresívne metódy v údržbe.  Nové produkty a riešenia vedúce k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku.

Toto všetko prináša 19. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby (NFÚ), ktorého generálnym partnerom sa aj tento rok stala spoločnosť SFÉRA, a.s. Konferencia sa uskutoční 28. – 29. mája 2019 vo Vysokých Tatrách.

Našou tohtoročnou témou bude vzdelávanie zamestnancov pomocou virtuálnej reality. Ak vás táto téma zaujala, určite sa zastavte v našom stánku na NFÚ 2019. Naši kolegovia vám radi zodpovedajú na vaše otázky.

Cieľom konferencie je prinášať aktuálne informácie na vysokej odbornej úrovni a ich výmenu medzi skúsenými odborníkmi v oblasti údržby na Slovensku a v zahraničí.

Predchádzajúce novinky

Záruky pôvodu elektriny od 1.1.2020 po novom
8. 3. 2019

Novým projektom pre spoločnosť OKTE, a.s., zabezpečíme implementáciu informačného systému pre evidenciu záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ ...

Nová zákonná povinnosť spoločnosti OKTE, a.s.
5. 3. 2019

Pre spoločnosť OKTE, a.s., v predstihu implementujeme systém pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET). Činnosť zúčtovania zabezp...

Workshop 12.3.2019: Obnoviteľné zdroje a inovácie v energetike
28. 2. 2019

ENERGOKLUB® v spolupráci s FutureNow a HubHub organizuje workshop, otvorený pre širokú odbornú verejnosť. Aké politické a technologické trendy sa presadzujú v energetike? Dajú sa nové trendy skutočne implementovať v praxi, a ak áno, za akých podmienok? ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®