všetky novinkyNovinkyPF 2020

20. 12. 2019

Ďakujeme za dôveru a spoluprácu a želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Predchádzajúce novinky

Raňajky s Virtuálnou realitou na FIIT
5. 12. 2019

Myslíte si, že virtuálna realita sú len hry a zábava? Zďaleka nie.O tom, že virtuálna realita ma aj iné využitie sa mohli presvedčiť študenti FIIT STU v Bratislave na podujatí Raňajky s Virtuálnou realitou. Tie pre nich zorganizovala naša spoločnosť v spo...

Konferencia Smart metering/Smart grid aj o energetickom datahube
29. 11. 2019

V inteligentnom systéme budúcnosti majú zohrávať dôležitú úlohu datahuby. Peter Chochol, manažér pre energetiku, prezentoval počas 9. ročníka konferencie eFocus: Smart metering/smart grid pohľad na nový model energetiky. Vyplýva aj z tzv. zimného energeti...

UNINFOS 2019 - Univerzita budúcnosti
19. 11. 2019

Po prvýkrát spoločnosť sféra, a.s., prijala pozvanie a aktívne sa zapojila do prezentačného panela konferencie UNINFOS 2019, ktorá sa konala v dňoch 6. – 8.11.2019 v Nitre, v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Nosnou témou 25. ročníka konfer...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®