všetky novinkyNovinkyPF 2017

22. 12. 2016

PF_2017

Predchádzajúce novinky

Inovácie informačných systémov OKTE, a.s., prinášajú vyšší komfort pre účastníkov trhu s elektrinou
13. 12. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., realizovala upgrade informačných systémov OKTE, a.s., so zameraním na vyšší komfort pre účastníkov trhu, ktorí tieto systémy využívajú. Jedným z hlavných cieľov zmien bolo zabezpečiť zvýšenie kvality údajov, ktoré sú účastn...

Inteligentné siete v elektroenergetike
25. 11. 2016

Vývoj technológií sa neustále zrýchľuje a mení tradičnú energetiku. O súčasnom stave a očakávaniach do blízkej budúcnosti sa hovorilo na konferencii Inteligentné siete v elektroenergetike (23. november 2016, hotel Holiday Inn v Bratislave). Ing. M...

sféra patrí medzi európskych lídrov v inováciách
18. 11. 2016

Inovácie a ich riadenie sú nevyhnutnou podmienkou konkurencieschopnosti firiem na globálnych, ale i lokálnych trhoch. Naša spoločnosť sa zúčastnila projektu siete Enterprise Europe Network na zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®