všetky novinkyNovinkyPF 2016

18. 12. 2015

PF2016

Predchádzajúce novinky

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou
16. 10. 2015

Desiaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® - elektrina, tentokrát s podtitulom "10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou", sa konal v dňoch 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospo...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
14. 10. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, v...

XMtrade®/RRM plní v produkčnej prevádzke povinnosti OKTE z nariadenia REMIT
8. 10. 2015

Dňa 7. októbra 2015 bola úspešne spustená prevádzka informačného systému XMtrade®/RRM, ktorý vyvinula naša spoločnosť pre slovenského organizátora krátkodobého trhu s elektrinou - OKTE, a.s. V prvej fáze zabezpečuje XMtrade®/RRM podľa N...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®