všetky novinkyNovinkyPartnerstvo s IBM

3. 10. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., s nadšením oznamuje, že zahájila partnerstvo so spoločnosťou IBM "IBM Business Partner for Software Value Plus" a získala autorizáciu "Application Platform & Integration-S/W Reseller T2 - Auth" v programe Registered IBM Business Partner, čím demonštruje svoju schopnosť reagovať na meniace sa potreby zákazníkov spoločnosti IBM v dnešnom dynamickom technologickom prostredí.

status_jpgNa získanie autorizácie "Application Platform & Integration-S/W Reseller T2 - Auth" organizácia musí splniť kritéria, čím preukáže svoju úroveň odborných znalostí technológií. Partner musí mať požadovaný počet certifikovaných pracovníkov IBM Certified Professional v príslušnej oblasti. Na získanie autorizácie našou firmou boli zvolené certifikáty z oblasti vývoja mobilných aplikácií: IBM MobileFirst Platform Foundation Technical, IBM MobileFirst Sales Professional.

IBM MobileFirst poskytuje jednoduchú, škálovateľnú, rokmi preverenú infraštruktúru určenú pre podnikové mobilné prostredie, nasaditeľnú lokálne alebo v cloude. Táto mobilná infraštruktúra integruje populárne vývojové nástroje s prostredím určeným na prevádzku a správu mobilných aplikácií v hybridnom prostredí. Vytvára predpoklady na rýchle poskytovanie mobilných aplikácií s bohatou podporou vývoja front-end časti aplikácie, komplexného zabezpečenia, riadenie životného cyklu aplikácií a aplikačnej logiky na strane back-endu.

O partnerstve s IBM

Získanie autorizácie "IBM Application Platform & Integration" znamená dosiahnutie úrovne zručností v rámci danej technológie, ktoré preukazuje schopnosť partnera ponúkať kvalifikované služby koncovým zákazníkom. IBM autorizácie sú navrhnuté tak, aby pomohli odlíšiť špecifické technologické schopnosti partnerov, pomáhajú zákazníkom rýchlo a ľahko nájsť vhodného poskytovateľa riešení. Každá autorizácia má jedinečnú sadu požiadaviek a výhod, pokrýva konkrétne zručnosti a služby, ktoré partneri prinášajú do odvetvia.

"IBM Business Partner for Software Value Plus" je navrhnutý tak, aby členským organizáciám, ktoré poskytujú produkty a služby založené na platforme IBM, prostredníctvom školení, zdrojov a podpory, umožnil kvalifikovane pôsobiť u zákazníkov.

Predchádzajúce novinky

Monitorovanie a riadenie rizikových zariadení v Duslo a.s.
29. 9. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., navrhla pre Duslo Šaľa, a.s., riešenie, ktoré zabezpečí lepší prehľad o rizikových zariadeniach a nebezpečných látkach, ktoré sa v nich nachádzajú. Nasadením modulu Poruchové udalosti v rámci riešenia XMatik.NET/FMM je možné ...

25 rokov spoločnosti sféra, a.s.
13. 7. 2016

Tento rok oslavuje spoločnosť sféra, a.s., 25 rokov. Pri jej založení v roku 1991 stáli dvaja zakladatelia. Jedným z nich je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, RNDr. Eduard Haluška, CSc., ktorý pri tejto príležitosti poskytol rozhovor pre...

ENERGOFÓRUM 2016 – PLYN
7. 6. 2016

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - plyn sa konala v dňoch 6. a 7. júna 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Podrobnejšie informácie...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®