všetky novinkyNovinkyOSIsoft PI World 2018

8. 10. 2018

Barcelona, 24. - 27 . 9. 2018, OSIsoft PI World 2018 . Týždeň nabitý množstvom zaujímavých prezentácií, „success stories“ konečných používateľov PI Systemu s popisom vízie a myšlienky potreby ďalšieho rozvoja PI Systému v budúcnosti.

Naši kolegovia Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA, Ing. Peter Hrabovský a Ing. Igor Kalamen, MBA mali možnosť zažiť atmosféru medzinárodnej konferencie OSIsoft PI World 2018. Dvom z nich umožnil účasť Národný projekt NPC II – BA kraj, kód ITMS2014+ 313041I861.

Cieľom účasti bolo získať aktuálne poznatky ohľadom noviniek, prevádzky, správy a reálneho využívania PI System v regióne EMEA a nadviazanie osobného kontaktu so zástupcami spoločnosti OSIsoft, potencionálnymi zákazníkmi a partnermi spoločnosti OSIsoft.

Spoločnosť sféra, a.s., ako partner spoločnosti OSIsoft má predpoklady a ambíciu pôsobiť v našom regióne ako spoľahlivý partner a dodávateľ služieb založených na produkte PI System. Našou víziou je osloviť svojich kľúčových a nových zákazníkov.

Predchádzajúce novinky

Registrácia ochranných známok v EÚ
2. 10. 2018

Spoločnosť sféra rozšírila platnosť ochranných známok XMtrade® a XMatik® do všetkých členských štátov EÚ na ďalších 10 rokov. Ochranné známky Európskej únie sú zapísané na portáli EUIPO. Odo dňa zápisu ochrannej známky do registra má spoločnosť sféra výl...

Sféra aktívnym hráčom ITAPA 2018
1. 10. 2018

Hotel Crowne Plaza v Bratislave sa opäť stane dejiskom medzinárodného kongresu ITAPA 2018, kde sa 13. - 14. 11. 2018 stretnú kľúčoví profesionáli z IT sektora s politickými predstaviteľmi.  Diskutovať sa bude o najaktuálnejších trendoch a otázkach digital...

ENERGOFÓRUM® 2018 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
27. 9. 2018

Minister hospodárstva SR, Peter Žiga, potvrdil prevzatie záštity ministerstva nad trinástym ročníkom konferencie ENERGOFÓRUM®. Uskutoční sa 18. a 19. októbra 2018 v hoteli Partizán na Táľoch. Minister v liste uviedol, že konferencia už niekoľko rokov pra...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®