všetky novinkyNovinkyOnline semináre Bentley Be Connected

29. 6. 2009

BE Connected poskytuje bezplatný prístup na viac ako 50 seminárov zameraných na jednotlivé Bentley produkty a ďalších 100 seminárov o ich uplatnení v špecifických projektoch infraštruktúry.

V predchádzajúcich rokoch boli tieto semináre súčasťou Bentley BE Conference. Tento rok ponúka Bentley možnosť zúčastniť sa zdarma pomocou internetu bez ďalších nákladov spojených s cestovaním. Konkrétny seminár môžete absolvovať naživo v stanovenom termíne alebo dodatočne ako nahraný "OnDemand".

Registrácia účastníkov na seminár:
Predplatitelia služby SELECT môžu pre vstup využiť rovnaké prihlasovacie meno a heslo ako pre portál SELECTservices. Ostatní záujemcovia môžu získať prístup po vyplnení registračného formulára.

Predchádzajúce novinky

PF 2010
18. 12. 2009

Pracovné stretnutie so spoločnosťou SEPS, a.s.
9. 12. 2009

Pravidelné koncoročné stretnutie s naším dlhoročným zákazníkom, spoločnosťou SEPS, a.s., sa uskutočnilo 3. - 4.12.2009 v centre oddychu Gaudium v Limbachu.  Cieľom bolo zhodnotenie prevádzky Technického informačného systému SEPS, a.s., v roku 2009. Výsled...

Vypracovanie štúdie pre Slovenské elektrárne, a.s.
8. 12. 2009

V rámci poskytovania služieb v oblasti poradenstva a analýz v energetike sme pre Slovenské elektrárne, a.s., vypracovali štúdiu "Vyhodnotenia odchýlok v podmienkach ES SR".  Cieľom je zhodnotiť celkový prehľad súčasného systému vyhodnocova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®