všetky novinkyNovinkyOKTE, a.s., pripravuje nový režim zúčtovania odchýlok

10. 6. 2013

Pre Organizátora trhu s elektrinou OKTE, a.s., zabezpečujeme implementáciu nového režimu zúčtovania odchýlok v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. a Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s. Ide o rozšírenie informačného systému XMtrade®/ISZO najmä o nový prístup k odchýlke odberných a odovzdávacích miest nevybavených priebehovými meradlami. Zároveň bude doplnené aj nové zúčtovanie rozdielov medzi nominačnými a skutočne odpočítanými hodnotami odberu a dodávky elektriny. Tento režim zúčtovania odchýlok bude aplikovaný od 1.1.2014. Informačný systém XMtrade®/ISZO však bude musieť aj súbežne podporovať súčasný spôsob zúčtovania odchýlok pre zabezpečenie konečného zúčtovania za obdobie roku 2013 podľa pravidiel platných v tomto období. Nový informačný systém dodáme vo verzii XMtrade®/ISZO V2.5.3.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2013 - Plyn
29. 5. 2013

Prvá, na plynárenstvo orientovaná konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn, v už ôsmom ročníku odborných energetických konferencií organizovaných spoločnosťou sféra, a.s., sa uskutočnila 27.-28. 5.2013 v hoteli Družba v Demänovskej doline pod záštitou Minist...

Rozširujeme spoluprácu v rámci skupiny MOL
18. 4. 2013

Služby nepretržitej technickej a technologickej podpory a údržby Technického informačného systému v Slovnaft, a.s., rozširujeme na ďalšiu spoločnosť skupiny MOL - na Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Ide hlavne o služby technickej podpory a údržby TI...

Pokračujeme v servisných službách a podporných činnostiach v SE, a. s.
18. 3. 2013

V týchto dňoch bol potvrdený dvojročný kontrakt so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., podľa ktorého pokračujeme v poskytovaní servisných služieb a podporných činností potrebných na prevádzku produktu XMatik®.NET/AZD na zabezpečenie certif...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®