všetky novinkyNovinkyOdborný účtovno-daňový seminár

11. 1. 2008

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala dňa 9.1.2008 odborný účtovno-daňový seminár so zameraním na ukončenie roku 2007 a legislatívne zmeny pre rok 2008. Dom športu v Bratislave bohatým programom privítal 110 účastníkov.
Seminár bol rozdelený do troch častí, pričom záver každej časti bol venovaný diskusii s účastníkmi. Prvú časť viedla Ing. Ľubica Kožíková z Daňového riaditeľstva SR a bola venovaná Dani z pridanej hodnoty. Druhá časť vedená Ing. Danielou Mihálikovou z Daňového riaditeľstva SR bola venovaná Dani z príjmov právnických osôb a tretia časť zameraná na Účtovnú závierku a zmeny v postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva od 1.1.2008 bola pod vedením Ing. Márie Horváthovej z Ministerstva financií SR.

uctovnictvo_seminar.JPG

Predchádzajúce novinky

PF 2009
19. 12. 2008

Už druhý rok v systéme Connexio
16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifik...

Portál informačného systému zúčtovania odchýlok
11. 12. 2008

Dňa 10.12.2008 sa konala prezentácia internetového Portálu informačného systému zúčtovania odchýlok spoločnosti SEPS, a.s., organizovaná našou spoločnosťou. Portál je súčasťou dodávky informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a bu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®