všetky novinkyNovinky



Odborníci z holandskej univerzity prezentovali nové trendy v energetike

5. 5. 2023

Seminár pod názvom Nové trendy v energetike očami zahraničných expertov konaný pod záštitou Ministerstva dopravy SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrealizovala 4.5.2023 naša spoločnosť SFÉRA, a.s. Podujatie bolo organizované ako súčasť projektu Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II.etapa.
Účastníci seminára získali hodnotné informácie od renomovaných odborníkov z holandskej univerzity Delft University of Technology, ktorí ochotne odpovedali aj na otázky účastníkov a zdieľali svoje odborné vedomosti.

Predchádzajúce novinky

Predstavili sme sa na konferencii Údržba pro Top manažery 2023
28. 4. 2023

Témou tohtoročného konferenčného seminára Údržba pro Top manažéry organizovaného Českou společností pro údržbu (ČSPÚ) bola digitalizácia a údržba smerujúca k úsporám a moderné technológie ako šiesty zmysel údržbárov. Predstavených bolo niekoľko riešení za...

Diskusia odbornej platformy ENERGOKLUB®
14. 4. 2023

Hlavnou témou aprílovej diskusie odbornej platformy ENERGOKLUB® bol rozvoj komunitnej energetiky na Slovensku, ktorá otvára možnosti rozvoju energetických spoločenstiev. Koncept komunitnej energetiky je už rozvinutý vo viacerých členských štátoch EÚ , zat...

Workshop pre klientov
27. 3. 2023

Prezentácia produktových inovácií, ako aj zdieľanie skúseností našich klientov s používaním produktov XMatik®.NET/ISOM a XMtrade® boli hlavnými témami workshopu, ktorý naša spoločnosť SFÉRA, a.s. zorganizovala 23.3.2023 pre prevádzkovateľov miestnych dist...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®