všetky novinkyNovinkyOdborné stretnutie Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

21. 11. 2014

Zástupcovia našej spoločnosti, ktorá je spoluzakladateľom Medzinárodného centra excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov sa zúčastnili odborného stretnutia zameraného na problematiku inteligentného merania (Smart Metering), inteligentných sietí (Smart Grid) a veľkých dát (Big Data) konanej v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Cieľom odborného stretnutia bolo informovanie širokej odbornej verejnosti o aktivitách a aktuálnych výsledkoch práce pracovníkov centra excelentnosti s dôrazom na ich využitie v oblasti energetického podnikania a spolupráce súkromnej sféry s univerzitou na príprave perspektívnych riešení, pričom celé stretnutie sa nieslo v zmysle motta "Z výskumu na trh" (z angl. "From Research to the Market").

Podrobnejšie informácie v Tlačovej správe

19112014 19112014_2

Predchádzajúce novinky

Rumunsko úspešne pripojené k slovenskému, českému a maďarskému trhu s elektrinou
20. 11. 2014

Dňa 19.11.2014 bol úspešne odštartovaný spoločný slovenský, český, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou formou implicitnej alokácie cezhraničný profilov prostredníctvom osvedčeného mechanizmu Market Coupling. Medzinárodný projekt bol realiz...

IMS - inteligentné meracie systémy
11. 11. 2014

Adaptujeme informačné systémy spoločnosti OKTE, a.s., na sprístupnenie údajov meraných pomocou IMS koncovým odberateľom. Informačné systémy rodiny XMtrade® v spoločnosti OKTE, a.s., pripravujeme na nové požiadavky Vyhlášky MH SR č. 358/2013, podľa k...

Rozšírenie infraštruktúry v OKTE, a.s.
11. 11. 2014

Modernizujeme a zvyšujeme bezpečnosť prevádzky informačných systémov spoločnosti OKTE, a.s. Naša spolupráca so spoločnosťou OKTE, a.s., pokračuje rozšírením technickej a programovej infraštruktúry informačných systémov, pre ktoré zmluvne z...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®