všetky novinkyNovinkyObchodný informačný systém v SEPS, a.s.

5.5.2003

Produkt XMatik® NT/AFS rozširujeme o ďalší modul XMatik® NT/FE. Náš kľúčový zákazník SEPS, a.s., si objednal rozšírenie systému fakturácie prenesenej elektrickej energie a zúčtovania systémových služieb o ďalší modul: XMatik® NT/FE. Modul zohľadňuje podmienky stanovené rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0004/2002/03 a č. 0012/2002/03 a je prípravou na obchodovanie v podmienkach liberalizovaného trhu s elektrickou energiou.

Predchádzajúce novinky

Spoločnosť SEPS, a.s., nám opätovne dala dôveru
2.4.2003

S účinnosťou od 1.4.2003 na 12 mesiacov sme získali príležitosť rozvíjať systém správy majetku a riadenia preventívnej údržby elektroenergetických zariadení a inej technickej infraštruktúry spoločnosti SEPS, a.s. Podpísaná zmluva je záväzkom pre spol...

Certifikácia systému manažérstva kvality
14.3.2003

Spoločnosť Det Norske Veritas vykonala dňa 4.3.2003 certifikačný audit súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2000. Na základe výroku vedúceho audítora je naša spoločnosť certifikovaná pre oblasť: poskytovanie komplexn...

Pokračujúca spolupráca so spoločnosťou ApolloProjekt, s.r.o.
24.1.2003

Revízne listy meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik® NT vstupujú do ďalšej etapy, ktorej cieľom je rozšíriť doteraz vybudovanú údajovú základňu v Slovnaft, a.s.. Na tomto projekte participujeme so spo...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK