všetky novinkyNovinkyNový informačný systém pre centrálnu správu a zber nameraných údajov.

1. 7. 2013

Od 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., je v produkčnej prevádzke nový informačný systém operátora meraní XMtrade®/ISOM vo verzii V4.2 vyvinutý, dodaný a prevádzkovaný našou spoločnosťou sféra, a.s. Systém zabezpečuje správu a zber nameraných údajov od prevádzkovateľov sústav a výrobcov. Na základe týchto údajov bude OKTE, a.s., slovenský organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, od 1.1.2014 vykonávať zúčtovanie odchýlok a centrálnu fakturáciu, čím budú uvedené do praxe nové pravidlá trhu s elektrinou v SR.

Predchádzajúce novinky

Úspešne sme odštartovali hodinový režim Intraday na zúčtovanie odchýlok v OKTE, a.s.
1. 7. 2013

Spoločnosť sféra, a.s., v pondelok 1.7.2013 v spoločnosti OKTE, a.s., úspešne uviedla do prevádzky novú verziu informačného systému zúčtovania odchýlok XMtrade®/ISZO vo verzii V2.5.2. Nová verzia informačného systému zabezpečuje hodinový režim Intra...

OKTE, a.s., pripravuje nový režim zúčtovania odchýlok
10. 6. 2013

Pre Organizátora trhu s elektrinou OKTE, a.s., zabezpečujeme implementáciu nového režimu zúčtovania odchýlok v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. a Prevádzkovým poriadkom OKTE, a.s. Ide o rozšírenie informačného ...

ENERGOFÓRUM 2013 - Plyn
29. 5. 2013

Prvá, na plynárenstvo orientovaná konferencia ENERGOFÓRUM® - plyn, v už ôsmom ročníku odborných energetických konferencií organizovaných spoločnosťou sféra, a.s., sa uskutočnila 27.-28. 5.2013 v hoteli Družba v Demänovskej doline pod záštitou Minist...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®