všetky novinkyNovinkyNové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy

29. 5. 2005

Dňa 12.5.2005 sa uskutočnil v Dome techniky v Žiline odborný seminár na tému "Nové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy" a dňa 13.5.2005 nadväzné pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov odborov dopravy a komunikácií v hoteli Talizman v Rajeckých Tepliciach.

Semináru a pracovného stretnutia sa zúčastnili Ing. Stanislav Jaška, Mgr. Rastislav Jančo, Mgr. Miroslav Čecho a Ing. Miroslav Kováčik, ktorý na pracovnom stretnutí predniesol príspevok na tému " XMatik® SC - Systém pre podporu prevádzky a údržby cestnej siete ".

Nové postavenie samosprávnych krajov v oblasti dopravy

Predchádzajúce novinky

Stredoeurópske fórum údržby 2005
27. 5. 2005

V dňoch 9. - 10. mája 2005 sa spoločnosť sféra, a.s., aktívne zúčastnila na Stredoeurópskom fóre údržby 2005, ktoré sa konalo na Štrbskom Plese pod záštitou ministra hospodárstva PhDr. Pavla Ruska. Ide o najvýznamnejšiu konferenciu na Slovensku v ob...

Sféra, a.s. - externá registračná autorita
11. 4. 2005

Naša spoločnosť sa 21.3.2005 stala externou registračnou autoritou. Zmluvu s Certifikačnou autoritou EVPÚ, a.s., sme podpísali 21.3.2005. Platnosť zmluvy je na dobu neurčitú. Naša spoločnosť bude vykonávať certifikačné činnosti a poskytovať akredito...

Demo projekčného systému MicroGRAP/RS® V6.4
7. 2. 2005

Pre všetkých záujemcov o novú verziu projekčného systému MicroGRAP/RS® V6.4 pripravila sféra, a.s., jeho demo, ktoré nájdu na našich webových stránkach v sekcii download produktu spolu s návodom na inštaláciu a základnú obsluhu projekčného systému. ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®