všetky novinkyNovinkyNové partnerstvo so spoločnosťou OSIsoft

Spoločnosť sféra, a.s., s nadšením oznamuje, že dňom 3.5.2018 sme sa stali partnerom spoločnosti OSIsoft so štatútom System Integrator.

Získaním partnerstva sme sa zaradili medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú kvalitné služby svojim zákazníkom a zákazníkom spoločnosti OSIsoft pri prevádzke PI SystemTM v ich podnikovom prostredí.

Spoločnosť OSIsoft je lídrom v poskytovaní operatívnej inteligencie. Dodáva otvorenú podnikovú dátovú infraštruktúru, PI SystemTM. Ide o systém na prepojenie online údajov, procesov a ľudí s cieľom poskytnúť znalosti v reálnom čase. Umožňuje tak spoločnostiam optimalizovať výrobu, zvýšiť kvalitu a transformovať svoje podnikanie.

 

Predchádzajúce novinky

Energetika budúcnosti ponúka inteligentné riešenia
23. 5. 2018

Vývoj moderných technológií sa neustále zrýchľuje a radikálne mení celý priemyselný trh, nevynímajúc ani energetický sektor. Štvrtá priemyselná revolúcia postupuje rýchlym tempom vo všetkých odvetviach. Do energetiky postupne prenikajú inteligentné prvky ...

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015
22. 5. 2018

V dňoch 12. - 13. 4. 2018 spoločnosť DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o., vykonala v našej spoločnosti recertifikačný audit systému manažérstva kvality. Závery auditu preukázali, že systém manažérstva kvality zavedený v našej spoločnosti už 16 rokov...

Sféra na „Oracle Cloud Day 2018“
18. 5. 2018

Oracle Cloud mení spôsob, akým spoločnosti pristupujú ku klientom a občanom. Naša spoločnosť sféra, a.s., bola jedným z partnerov podujatia spoločnosti Oracle Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 10.5.2018 v Šamoríne. Na konferencii odzneli prezentácie Oracl...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®