všetky novinkyNovinkyNová zákonná povinnosť spoločnosti OKTE, a.s.

5. 3. 2019

Pre spoločnosť OKTE, a.s., v predstihu implementujeme systém pre zúčtovanie podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (VÚ KVET).

Činnosť zúčtovania zabezpečujú v súčasnosti prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav prostredníctvom mechanizmu, ktorý dlhodobo vykazuje výrazný deficit finančných prostriedkov. Nedávna komplexná reforma systému podpory OZE a VÚ KVET priniesla prechod činnosti zúčtovania od 1. 1. 2020 na spoločnosť OKTE, a.s.

Na vyplácanie podpory sú aj v súčasnosti používané finančné prostriedky od koncových odberateľov prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému. OKTE, a.s., tieto čiastky inkasuje v rámci centrálnej fakturácie od dodávateľov elektriny (subjektov zúčtovania). Po novom zabezpečí aj zúčtovanie a vyplácanie doplatku a príplatku výrobcom. Zúčtovanie bude prebiehať nad nameranými dátami, ktoré nahlasujú výrobcovia a prevádzkovatelia distribučných sústav do centrálneho dátového skladu OKTE, a.s.

Predchádzajúce novinky

Workshop 12.3.2019: Obnoviteľné zdroje a inovácie v energetike
28. 2. 2019

ENERGOKLUB® v spolupráci s FutureNow a HubHub organizuje workshop, otvorený pre širokú odbornú verejnosť. Aké politické a technologické trendy sa presadzujú v energetike? Dajú sa nové trendy skutočne implementovať v praxi, a ak áno, za akých podmienok? ...

Systém správy IT zariadení pre Národnú diaľničnú spoločnosť
8. 2. 2019

Nový produkt XMatik®.smart|EAM bol úspešne nasadený za účelom evidencie a správy IT zariadení klienta Národná diaľničná spoločnosť, a.s., v rámci jej sídla v Bratislave. Analýza, spracovanie vstupných údajov, konfigurácia a nasadenie do produkčnej prevádz...

Slováci pomáhajú na Ukrajine liberalizovať trh s elektrinou
31. 1. 2019

Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja sféra, a.s., bol hosťom relácie EKONOMIKA Tu a teraz (videozáznam). S Richardom Kvasňovským hovorili o liberalizácii trhu s elektrinou na Ukrajine. „Na Ukrajine už došlo k otvoreniu maloobchodného trhu s elektrickou ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®