všetky novinkyNovinkyNasadenie XMtrade® V1.6 v spoločnosti AC energia, s.r.o.

16. 2. 2015

Dodávateľ elektriny, spoločnosť AC energia, s.r.o., sa rozhodla posilniť svoje podnikanie v elektroenergetike nasadením informačného systému XMtrade® V1.6.

Využívať bude vybrané moduly pre správu bilančnej skupiny (zmluvy, odberné miesta), zúčtovanie energií, fakturáciu, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľmi distribučných sústav (zmena dodávateľa a iné procesy). Odberatelia AC energia, s.r.o., budú dostávať faktúry a upomienky elektronicky (e-mailom) priamo zo systému XMtrade® V1.6. Rozhranie s účtovným systémom OMEGA zabezpečí automatizáciu pri zaúčtovaní vystavených faktúr a ich jednotlivých položiek, z ktorých sa skladá cena elektriny.

Pre produkčnú prevádzku XMtrade® V1.6 je zmluvne zabezpečené poskytovanie služieb technickej a technologickej podpory.

AC energia, s.r.o., od nasadenia XMtrade® V1.6 očakáva zvýšenie efektivity pri denných činnostiach, súvisiacich s obsluhou koncových odberateľov. Primárne pri elektronickej komunikácii s regionálnymi distribučnými spoločnosťami, ale najmä pri vyúčtovaní. Faktúry za združenú dodávku elektriny vznikajú totiž od 1.1.2014, po zavedení centrálnej fakturácie tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby, vyhodnotením a zlúčením podkladov od organizátora trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) a podkladov od regionálnych distribučných sústav. Tento mechanizmus, s ktorým mávajú dodávatelia a ich informačné systémy aj v súčasnosti problémy, je v XMtrade® V1.6 plne podporený v súlade s platnou legislatívou od termínu zavedenia centrálnej fakturácie na Slovensku do praxe.

Predchádzajúce novinky

Pokračujeme v servisných službách a podporných činnostiach v Slovenských elektrárňach, a.s.
10. 2. 2015

V týchto dňoch bol potvrdený ročný kontrakt so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., podľa ktorého pokračujeme v poskytovaní servisných služieb a podporných činností potrebných na prevádzku produktu XMatik®.NET/AZD na zabezpečenie certifikovaného...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
6. 2. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva ško...

Jubilejný desiaty ročník ENERGOFÓRUM
22. 1. 2015

Odborná konferencia ENERGOFÓRUM® začala písať svoju históriu v roku 2006. Odvtedy sa každý nasledujúci rok v októbri, vždy pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, stretli predstavitelia štátneho, súkromného a akademického sektora, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®