všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2004

14. 5. 2004

V dňoch 24. - 25.5.2004 sa v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách uskutoční medzinárodná odborná konferencia Národné fórum údržby 2004 konaná pod záštitou ministra hospodárstva SR PhDr. Pavla Ruska. Sféra, a.s., ktorá je členom Slovenskej spoločnosti údržby, sa konferencie aktívne zúčastní so svojim príspevkom Správa a údržba budov a ich vybavenia.

Predchádzajúce novinky

Dodávka modulu XMatik® NT/OL pre elektronický zber odpočtových listov pre SE, a.s.
12. 5. 2004

Dodávka serverovej licencie na používanie modulu XMatik® NT/OL umožní v Slovenských elektrárňach, a.s., elektronické spracovanie odpočtových listov odberu elektrickej energie s využitím elektronického podpisu a krížovú kontrolu automaticky meraných ...

Ukončenie implementácie interfejsu XMatik® NT/EDW v SE, a.s.
12. 5. 2004

Slovenské elektrárne, a.s., môžu vystavovať faktúry na základe spracovania údajov o odbere elektrickej energie na odovzdávacích miestach z nových meracích zariadení, ktoré prenáša technologický systém EDW 2000. Dodané a odskúšané interfejsy XMatik® ...

Naša spoločnosť dodáva pre skupinu E.ON produkt MicroGRAP/RS® V8.1 a technologickú podporu
11. 5. 2004

Sféra, a.s., podpísala zmluvu so spoločnosťou is:energy slovakia, s.r.o., ktorá poskytuje outsourcing informatiky v skupine E.ON. Enermont, s.r.o., dcérska spoločnosť distribučnej spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., je od mája 2004 používat...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®