všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2004, 24. - 25.5.2004, Štrbské pleso

28. 5. 2004

priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese sa uskutočnil 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Národné fórum údržby 2004. Konferencia, organizovaná Slovenskou spoločnosťou údržby, bola konaná pod záštitou ministra hospodárstva SR PhDr. Pavla Ruska a za sféru, a.s., sa jej zúčastnili Bc. Boris Belas, Ing. Rastislav Krbaťa, PhD. a Ing. Vladimír Ščípa.
Sféra, a.s., sa prvý deň konferencie prezentovala firemnou prezentáciou a druhý deň prezentáciou na tému Správa a údržba budov a ich vybavenia formou živej ukážky priamo zo systému ArchiFM.

Národné fórum údržby 2004, 24. - 25.5.2004, Štrbské pleso

Predchádzajúce novinky

INFOENERGO 2004
14. 5. 2004

Na 5.ročníku medzinárodnej konferencie INFOENERGO 2004, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 20.5.2004 v Liptovskom Jáne, sa aktívne zúčastní aj sféra, a.s., so svojim príspevkom Obchodný informačný systém Slovenskej elektrizačnej sústavy, a.s.

Národné fórum údržby 2004
14. 5. 2004

V dňoch 24. - 25.5.2004 sa v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách uskutoční medzinárodná odborná konferencia Národné fórum údržby 2004 konaná pod záštitou ministra hospodárstva SR PhDr. Pavla Ruska. Sféra, a.s., ktorá je členom Slovenskej spoločnosti úd...

Dodávka modulu XMatik® NT/OL pre elektronický zber odpočtových listov pre SE, a.s.
12. 5. 2004

Dodávka serverovej licencie na používanie modulu XMatik® NT/OL umožní v Slovenských elektrárňach, a.s., elektronické spracovanie odpočtových listov odberu elektrickej energie s využitím elektronického podpisu a krížovú kontrolu automaticky meraných ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®