všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2002

13. 6. 2002

V dňoch 20. - 21.5. 2002 sa v Tatranských Matliaroch v hoteli Sorea Hutník uskutočnilo Národné fórum údržby 2002, na ktorom našu spoločnosť zastupovali RNDr. Vladislav Belas a Ing. Vladimír Ščípa. V sekcii C Informačné technológie vystúpil RNDr. Belas s prípevkom "Praktické skúsenosti s hromadným vstupom dát pre systém MP5 v a. s. Slovnaft".

Predchádzajúce novinky

Budovanie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000
13. 6. 2002

Po výbere konzultačnej spoločnosti sféra, a.s., uzavrela zmluvu s konzultačnou spoločnosťou FORWARD LINE a.s. Na základe vyhodnotenia vstupnej analýzy bol vypracovaný zavádzací plán, v súlade s ktorým sa vykonávajú všetky potrebné činnosti tak, aby d...

Poskytnutie licencie na produkt XMatik® NT V5.0 pre SEPS, a.s.
8. 6. 2002

SEPS, a.s., sa rozhodol používať inovovanú verziu produktu XMatik® NT, ktorá kompletne implementuje problematiku životného cyklu vysokonapäťových zariadení prenosovej sústavy.

Zahajujeme spoluprácu so spoločnosťou Slovnaft PROJEKT, s.r.o.
24. 4. 2002

Pri implemenácii revíznych listov meraní hrúbky stien vysokotlakých zariadení a rozvodov v systéme správy majetku XMatik®NT prevádzkovaného v SLOVNAFT, a.s., sme zahájili kooperáciu so zhotoviteľom niektorých podkladov, spoločnosťou Slovnaft PROJEKT, s.r....


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®