všetky novinkyNovinkyNárodné fórum údržby 2001, 23. - 24.5. 2001, Vysoké Tatry

1. 6. 2001

V dňoch 23. - 24.5. 2001 sa v hoteli Permon v Podbanskom uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Národné fórum údržby 2001, ktorú pod záštitou ministra hospodárstva SR Doc. Ing. Ľubomíra Haracha, CSc. organizovala Slovenská spoločnosť údržby. Konferencia, na ktorej sa za našu firmu zúčastnili RNDr. Vladislav Belas a Ing. Vladimír Ščípa, mala široké zastúpenie odborníkov pôsobiacich v oblasti údržby z hlavných výrobných podnikov SR.

Hotel Permon

Predchádzajúce novinky

Nasadenie systému MicroGRAP/RS® 2000 v Jihomoravskej energetike, a.s.
31. 5. 2001

Jihomoravská energetika, a.s. (JME, a.s.) obstarala upgrade systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu na verziu MicroGRAP/RS® 2000 Verzia 3.1 pre 23 inštalácií. Je po Západočeskej energetike, a.s., druhou elektrárenskou spoločnosťou z ôsmich, kt...

Bentley Enterprise Developer Conference, 15. - 16.2.2001, Barcelona, Spain
18. 1. 2001

Vo februári sa uskutočnila Bentley Enterprise Developer Conference, ktorá bola zameraná predovšetkým na vývoj aplikácií pre MicroStation V8. Prednášky sa venovali novým programovým vlastnostiam a nástrojom pre vývojárov a problematike migrácie ap...

Bentley International User Conference, 17. - 21.9.2000, Philadelphia, USA
15. 10. 2000

V septembri sa uskutočnila Bentley International User Conference a potom pre užšiu skupinu vývojových pracovníkov Bentley Development Conference. Na oboch konferenciách našu spoločnosť zastupovali Ing. Ivan Nešpor a Ing. Miroslav Kováčik. Prednášky ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®