všetky novinkyNovinkyNariadenie REMIT a príprava OKTE, a.s., pre pozíciu RRM

27. 3. 2015

Projekt implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., odštartoval v týchto dňoch. Cieľom pracovných skupín sféra, a.s., a OKTE, a.s., v prvej fáze spoločného projektu je splnenie technických, procesných a organizačných podmienok stanovených Agentúrou pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) pre certifikáciu OKTE, a.s., v pozícii RRM (z angl. Registered Reporting Mechanism).

Samotné plnenie oznamovacích povinností bude následne na strane OKTE, a.s., zabezpečené informačným systémom organizátora trhu XMtrade®/ISO a na to určeným komponentom XMtrade®/RRM. Od 7. októbra 2015 bude ako prvé spustené oznamovanie informácií o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou (obchodovanie na XMtrade®/ISOT).

Účastníci trhu s elektrinou a plynom budú mať neskôr povinnosť oznamovať informácie aj o OTC transakciách a nomináciách (štandardné dvojstranné kontrakty a tzv. neštandardné kontrakty). Od 7. apríla 2016 musia poskytovať ACER tieto informácie buď individuálne nastavenými opatreniami v súlade s nariadením REMIT alebo môžu využiť dostupné RRM. Aj OKTE, a.s., bude ako certifikovaný RRM ponúkať službu sprostredkovania oznamovania informácií o OTC transakciách a nomináciách. Využije pri tom na tento účel prispôsobený komponent XMtrade®/RRM.

Doplňujúce informácie:

REMIT je skratka pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou. Dopĺňa ho Vykonávacie nariadenie Európskej komisie k REMIT č. 1348/2014 zo 17.12.2014. REMIT zakazuje zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku a manipuláciu s veľkoobchodným trhom. Za účelom odhalenia takýchto praktík zriadila Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) celoeurópsky monitorovací systém trhu, ktorý je doplnený vyšetrovacími právomocami členských štátov.

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM® 2015 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
27. 3. 2015

Minister hospodárstva Pavol Pavlis vyzdvihol úspešnosť a odborný prínos konferencie ENERGOFÓRUM® v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky. Vo svojom liste potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR preberá záštitu nad konferenciou ENERGOFÓ...

Nasadenie XMtrade® V1.6 v spoločnosti AC energia, s.r.o.
16. 2. 2015

Dodávateľ elektriny, spoločnosť AC energia, s.r.o., sa rozhodla posilniť svoje podnikanie v elektroenergetike nasadením informačného systému XMtrade® V1.6. Využívať bude vybrané moduly pre správu bilančnej skupiny (zmluvy, odberné miesta), zúčtova...

Pokračujeme v servisných službách a podporných činnostiach v Slovenských elektrárňach, a.s.
10. 2. 2015

V týchto dňoch bol potvrdený ročný kontrakt so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., podľa ktorého pokračujeme v poskytovaní servisných služieb a podporných činností potrebných na prevádzku produktu XMatik®.NET/AZD na zabezpečenie certifikovaného...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®