všetky novinkyNovinkyNaftový dispečing pre ZSSK

28. 4. 2015

Naša spoločnosť implementuje pre koncového zákazníka, Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., informačný systém pre kontrolu, distribúciu a spotrebu nafty v dieselmotorových hnacích koľajových vozidlách spoločnosti. Účelom informačného systému je podpora merania strát, odhaľovania krádeží, monitorovanie a komplexné vyhodnocovanie spotreby nafty. Súčasťou dodávky je aj integrácia s inými informačnými systémami odberateľa.

Predchádzajúce novinky

Pokračovanie podpory prevádzky energetického dispečingu v ZSSK
20. 4. 2015

Náš zákazník, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktorému sme dodali rozšírenú verziu elektroenergetického dispečingu, si u nás objednal pokračovanie podporných služieb technickej a technologickej podpory. Rozšírená verzia pod názvom Integrovaný ...

XMatik®.NET/ISOM pomáha s prevádzkou miestnej distribučnej sústavy
9. 4. 2015

Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o., je poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie a dodávky energií. Pri realizácii každodenných činností, ktoré súvisia s podnikaním v tejto oblasti, sa rozhodla využívať informačný systém obchodných meraní XMatik®.NET/...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
8. 4. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®