všetky novinkyNovinkyMonitorovanie a riadenie rizikových zariadení v Duslo a.s.

29. 9. 2016

Spoločnosť sféra, a.s., navrhla pre Duslo Šaľa, a.s., riešenie, ktoré zabezpečí lepší prehľad o rizikových zariadeniach a nebezpečných látkach, ktoré sa v nich nachádzajú. Nasadením modulu Poruchové udalosti v rámci riešenia XMatik.NET/FMM je možné efektívnejšie vyhodnocovať poruchy  na všetkých zariadeniach.
Poruchové udalosti, ktoré spĺňajú definované kritéria, sú automaticky pridelené na dôkladnejšie posúdenie riešiteľovi. Ten následne vykoná analýzu príčin a navrhne nápravné opatrenia tak, aby sa problém v budúcnosti už neopakoval.

Modul po stanovenú dobu sleduje opakovanie rovnakej alebo podobnej poruchy (podobnosť je vyhodnocovaná komplexnými expertnými algoritmami), a následne sám vyhodnotí opatrenia ako efektívne, prípadne vyzve na vyhodnotenie zodpovedného pracovníka.
Súčasťou riešenia je zavedenie automatizovaného vyhodnocovania KPI údržby a ich porovnanie so zadanými cieľmi.

Riešenie prinesie významné zníženie nákladov na korektívnu údržbu a straty z nevýroby. Súčasne zjednoduší a sprehľadní celý proces od zaznamenania poruchy, jej schválenia, realizáciu opatrení až po jej vyhodnotenie.
Vďaka integrácii s modulom Moje úlohy je možné veľkú časť procesov realizovať pomocou mobilného telefónu alebo emailu.

Predchádzajúce novinky

25 rokov spoločnosti sféra, a.s.
13. 7. 2016

Tento rok oslavuje spoločnosť sféra, a.s., 25 rokov. Pri jej založení v roku 1991 stáli dvaja zakladatelia. Jedným z nich je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, RNDr. Eduard Haluška, CSc., ktorý pri tejto príležitosti poskytol rozhovor pre...

ENERGOFÓRUM 2016 – PLYN
7. 6. 2016

Konferencia ENERGOFÓRUM® 2016 - plyn sa konala v dňoch 6. a 7. júna 2016 v hoteli Sitno vo Vyhniach v spolupráci so Slovenským plynárenským a naftovým zväzom. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Podrobnejšie informácie...

sféra, a.s., je 2. najväčší dodávateľ pre infraštruktúrne podniky na Slovensku
31. 5. 2016

Podľa rebríčka zostaveného týždenníkom TREND sa sféra, a.s., opäť umiestnila medzi najlepšími IT spoločnosťami na Slovensku. sféra, a.s., je 2. najväčší dodávateľ IT pre infraštruktúrne podniky 5. najväčší výrobca balíkového softvéru na Slo...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®