všetky novinkyNovinkyModifikácia systémov AZD v dôsledku legislatívnych zmien

15. 8. 2007

Pre kľučového zákazníka, SE, a.s., zabezpečujeme v nadväznosti na zmeny prostredia v elektroenergetike a zmeny legislatívy úpravu systémov AZD.

Osadzovanie prahových meraní partnerov SE, a.s., na všetkých 42 objektoch v systéme merania SE, a.s., vyžaduje rozšírenie dátového modelu meracích systémov o viac ako 500 parametrov meraní a bezodkladné aktualizácie súvisiacich systémov dátového skladu (DWH) a topologicko - hierarchického IS (THIS).

Predchádzajúce novinky

ENERGOFÓRUM 2007
26. 10. 2007

Spoločnosť sféra, a.s., usporiadala už po druhýkrát odbornú energetickú konferenciu ENERGOFÓRUM, pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Nosnou témou bol "Liberalizovaný trh v podmienkach energetického deficitu". V dňoch 18. a 19. októbra 2007 odznelo ...

Energofórum 2007
8. 10. 2007

Dva týždne pred otvorením konferencie už prekročil počet prihlásených 100 účastníkov spomedzi riadiacich a manažérskych pracovníkov z viac ako 40 spoločností. Sú všetky predpoklady, že tento ročník svojim programom a účasťou prekoná rok 2006 a ešte ...

Zapracovanie legislatívnych zmien do Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.
14. 8. 2007

Spoločnosť SEPS, a.s., si na základe zmien súvisiacich s požiadavkami nových pravidiel fungovania trhu s elektrinou objednala spracovanie dokumentu s popisom vnútrodenného obchodovania ako súčasti komplexnej revízie Prevádzkového pori...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®