všetky novinkyNovinkyModernizácia fakturácie v spoločnosti SEPS, a.s.

11. 6. 2012

V súvislosti s rozšírením integrovaného česko-slovenského denného trhu s elektrinou o denný trh Maďarska budú zmenené aj fakturačné procesy v SEPS, a.s. Modernizáciu zabezpečíme na základe kontraktu so SEPS, a.s., a to v rámci modulu fakturácie Informačného systému obchodu a meraní XMatik®.NET/ISOM s realizáciou do 31.8.2012.

Predchádzajúce novinky

sféra, a.s. ako sponzor CESCG 2012
3. 5. 2012

Naša spoločnosť sponzorsky podporila 16. ročník stredoeurópskeho študentského seminára Central European Seminar on Computer Graphics, ktorý sa konal pod záštitou rakúskeho veľvyslanca v SR, v dňoch 29. apríla - 2. mája 2012 v Smoleniciach. Central Eu...

Nové partnerstvo a riešenie
23. 4. 2012

V týchto dňoch sme uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Google. Ide o  licenčnú zmluvu pre predaj našich komerčných softvérových riešení v oblasti pozicionovania a zobrazovania fyzikálnych objektov na mapách s použitím technológi...

Rozširujeme slovensko-český denný trh s elektrinou o Maďarsko
2. 4. 2012

Sme účastníci významného medzinárodného projektu prepojenia denných trhov uvedených troch krajín metódou Market Coupling a uzavreli sme kontrakt s OKTE, a.s., organizátorom trhu na Slovensku, na dodávku riešenia slovenskej strany s realiza...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®