všetky novinkyNovinkyMikrovlnné pripojenie do siete Internet

17. 1. 2002

Od 1.1.2002 prevádzkujeme permanentné pripojenie do siete Internet na báze mikrovlnnej technológie s garantovanou prenosovou kapacitou 256 kb/s, ktorá je rozšíriteľná na 2 Mb/s. Zabezpečujeme tým aj našu okamžitú dostupnosť pre klientov a zákazníkov.

Predchádzajúce novinky

Rozšírene počtu licencií systému XMatik® NT v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
17. 1. 2002

Počet licencií nasadenia systému správy majetku XMatik® NT Verzia 3.1 v SLOVNAFT, a.s., na báze Oracle Database spoločnosti Oracle a MicroStation GeoOutlook spoločnosti Bentley bol v závere roka 2001 rozšírený na dvojnásobok.

Zahájenie projektu novej verzie MicroGRAP/RS® 6.0
17. 1. 2002

Úsek vývoja zahájil projekt novej verzie MicroGRAP/RS® 6.0 s inovovaným užívateľským interfejsom, prechodom na Oracle Database a novou implementáciou technických noriem ČSN 33 3301 platných v ČR v spolupráci s EGU Brno. Garanciu prevzali Jihomoravsk...

Plošné nasadenie systému MicroGRAP/RS® v Západočeskej energetike, a.s.
17. 1. 2002

V závere roku 2001 došlo k plošnému nasadeniu systému pre projektovanie rozvodov silnoprúdu MicroGRAP/RS® v režime plávajúcich licencii v podmienkach Západočeskej energetiky, a.s.


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®