všetky novinkyNovinkyMigrácia informačných systémov na novú infraštruktúru v OKTE, a.s.

28. 7. 2014

Naša spoločnosť získala v OKTE, a.s., kontrakt na realizáciu úplnej migrácie informačných systémov ISZO (Informačný systém zúčtovania odchýlok) a ISOT (Informačný systém organizátora trhu) z technickej infraštruktúry, na ktorej sú prevádzkované od roku 2008, na novú infraštruktúru, ktorá bola dodaná do OKTE, a.s., koncom roka 2013 na prevádzku informačných systémov ISOM (Informačný systém operátora meraní) a ISCF (informačný systém centrálnej fakturácie).

Predchádzajúce novinky

Pokračovanie služieb pre aktualizáciu údajov v SEPS, a.s.
28. 7. 2014

Na ďalšie 1-ročné obdobie pokračuje spolupráca s útvarmi Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., ktoré využívajú služby informačného systému SAP PM GEO pri správe a údržbe technologických zariadení Prenosovej sústavy. Naša spolo...

Rozšírenie nasadenia XMtrade® v spoločnosti Pow-en, a.s.
14. 7. 2014

Náš dlhoročný partner, spoločnosť Pow-en, a.s., spracováva v XMtrade® nie len agendu dodávateľa elektriny, ale aj dodávateľa plynu. Prvotné nasadenie XMtrade® pre podporu dodávateľa elektriny bolo úspešne realizované v roku 2008 v počiatkoch li...

Nasadenie XMtrade® v spoločnosti Energy Europe, SE
1. 7. 2014

Na slovenský trh s elektrinou vstúpil nový subjekt. XMtrade® zabezpečí spoločnosti Energy Europe, SE, podporu pre podnikanie v elektroenergetike v pozícii dodávateľa elektriny. Súčasťou nasadenia XMtrade® sú moduly pre správu denných diagramov, ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®