všetky novinkyNovinkyMicroStation V8i (SELECTseries 3) beta verzia

11. 7. 2011

Spoločnosť Bentley pripravuje pre uvoľnenie na komerčné použitie ďalšiu verziu jej úspešného produktu MicroStation V8i. Z toho dôvodu otvorila koncom júna tzv. Technology Preview Program pre MicroStation V8i (SELECTseries 3). Tento program umožňuje užívateľom testovať aktuálnu beta verziu a odovzdávať spätnú väzbu produktovému manažmentu a vývojovému tímu exkluzívne cez  portál BE Communities, kde je na tento účel zriadené privátne diskusné fórum.
Registrácia cez BE Communities do Technolgy Preview Program Group - skupina užívateľov MicroStation V8i (SELECTseries 3) beta - vyžaduje súhlas s podmienkami tzv. Beta Agreement.

Inštalačné súbory sú k dispozícii na stiahnutie cez portál SELECTservices Online.

Najvýznamnejšie z pripravovaných zmien:

Spolupráca s inými formátmi

Intuitívne modelovanie

Interaktívne dynamické pohľady

Zvýšená produktivita

Integrovaný organizér tlače

Vizualizácia

Predchádzajúce novinky

Spolupráca so Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
4. 7. 2011

V rámci rozširovania strategickej partnerskej spolupráce s podnikmi skupiny MOL sme uzavreli významnú dohodu o ďalšej spolupráci pri rozvoji informačného systému TIS na báze produktu XMatik®.NET so spoločnosťou Slovnaft Petrochemicals...

Spotrebná daň z elektriny - energetický seminár
28. 6. 2011

Dňa 28. júna 2011 sa uskutočnil v poradí druhý energetický seminár, tentoraz zameraný na spotrebnú daň z elektriny. Spoločnosť sféra, a.s., tak nadviazala na pozitívny ohlas odbornej energetickej verejnosti, zaznamenaný po Špeciálnom seminári pre pr...

Podpora prevádzky KIS pre spoločnosť OKTE, a.s.
23. 6. 2011

Zabezpečujeme podporu prevádzky Kancelárskeho Informačného Systému (KIS) pre spoločnosť OKTE, a.s. Efektivitu poskytovanej služby dosahujeme úzkou integráciou s podporou prevádzky infraštruktúry informačných systémov zúčtovania odchýlok a organizáci...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®