všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

13. 3. 2020

Dňa 6.3.2020 podpisom zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa sa nadviazalo na jeho úspešnú I. etapu. 

Projekt na podporu centra excelentnosti nadnárodného významu II. etapa je zameraný na oblasť energetiky. Bude realizovaný konzorciom 4 výskumných inštitúcií, v ktorom žiadateľom je nadnárodná spoločnosť - Atos IT Solutions and Services, s.r.o.  a partnermi sú 2 výskumné inštitúcie - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied a spoločnosť SFÉRA, a. s. 

V rámci projektu sa bude realizovať nezávislý výskum a vývoj, priemyselný výskum a experimentálny vývoj nových inteligentných riešení reagujúcich na súčasné trendy a požiadavky o podpore využívania energie z OZE a potreby zabezpečenia kvalitnej a manažovateľnej energie.

Mikrogridy predstavujú generačnú zmenu fungovania distribučných a prenosových sústav, ktoré sa menia z centralizovaných s jednosmerným tokom energie na decentralizované s možnosťou obojsmerného toku energie v sústave, s integrovanými obnoviteľnými zdrojmi energie a ďalšími nízkouhlíkovými technológiami.

 

Predchádzajúce novinky

Sféra podporila Ukrainian Energy Forum 2020
5. 3. 2020

  Medzi partnermi 11. ročníka Ukrainian Energy Forum 2020, ktorý sa konal 25. - 27.2.2020 v Kyjeve, bola po prvýkrát aj sféra, a.s. Konferencia sa niesla v znamení modernizácie a reforiem ukrajinského energetického sektora. Jeden z panelov o perspektíva...

Spoločnosť Schaeffler s novým školiacim systémom
20. 2. 2020

Každý výrobný podnik potrebuje zaškoľovať a testovať pracovný postup, skracovať čas zaškoľovania. Skupina Schaeffler je celosvetovo významný dodávateľ v oblasti automobilového a priemyselného sektora. Podnik od začiatku ovplyvňovali pokrokové inovácie a ...

Sféra medzi TOP manažérmi údržby
13. 2. 2020

Od roku 2011 každoročne Česká spoločnosť pre údržbu (ČSPÚ) organizuje konferenčný seminár Údržba pre TOP manažérov. Zámok v Libliciach sa stane počas dvoch dní miestom stretnutia vrcholového manažmentu z oblasti údržby, diagnostiky a prediktívnej údržby ...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®