všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

13. 12. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov bol jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sme sa zúčastňovali v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o., a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďoval aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom pokračovania analýzy v rámci projektu bolo zhrnúť možnosti najefektívnejších prístupov strategického manažmentu dát jeho analytických, distribučných a komunikačných subsystémov, na základe request-system design, zaručujúcich bezpečnosť dát. Táto správa je formálnym výstupom širšej analýzy vhodnosti rôznych prístupov, v ktorej sa ako kritériá zohľadnili najmä aktuálny stav manažmentu dát o spotrebe a výrobe elektrickej energie na Slovensku a funkčný SmartGrid ako pomyselný cieľ očakávanej transformácie Slovenskej energetiky.

Prehľad dizajnov manažmentu veľkých dátových tokov, pre vývoj modelov predikcie a optimalizácie v energetike (390 kB)

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

PF 2016
18. 12. 2015

10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou
16. 10. 2015

Desiaty ročník konferencie ENERGOFÓRUM® - elektrina, tentokrát s podtitulom "10 rokov liberalizovaného trhu s elektrinou", sa konal v dňoch 15. a 16. októbra 2015 v hoteli Sitno vo Vyhniach. Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospo...

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
14. 10. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, v...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®