všetky novinkyNovinkyMedzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov

8. 4. 2015

Vybudovanie a prevádzkovanie vedecko-výskumného centra v oblasti inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov je jeden z hlavných cieľov projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a zastrešený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Na riešení sa zúčastňujeme v spolupráci s partnermi Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Projekt sa sústreďuje aj na riešenia základného výskumu v oblasti rozvoja inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných systémov v špecifických oblastiach: Inteligentná sieť - Smart grid, Bezpečnosť - Kryptografia a Veľké objemy dát tak, aby vznikla pevná vedecká základňa, na ktorej bude možné stavať následný, po projektový aplikovaný výskum.

Predmetom druhej analýzy v rámci projektu bolo jeho dátové usmernenie. Táto správa je formálnym výstupom analýzy vhodnosti rôznych zdrojov dát, vybraných na základe ich prítomnosti v dátových štruktúrach systému súčasného sledovania pohybu výroby a spotreby elektrickej energie na Slovensku. Cieľom analýzy bolo nájsť a popísať neverejné zdroje dát vhodné k tvorbe inteligentných systémov, podporujúcich alebo nahradzujúcich dátové zdroje súčasného bilančného modelu estimácie odchýlky výroby a spotreby.

Prehľad použiteľných close-data zdrojov. Neverejné dáta. (909 kB)

 

asfer_tab

Predchádzajúce novinky

Nariadenie REMIT a príprava OKTE, a.s., pre pozíciu RRM
27. 3. 2015

Projekt implementácie nariadenia REMIT v prostredí OKTE, a.s., odštartoval v týchto dňoch. Cieľom pracovných skupín sféra, a.s., a OKTE, a.s., v prvej fáze spoločného projektu je splnenie technických, procesných a organizačných podmie...

ENERGOFÓRUM® 2015 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR
27. 3. 2015

Minister hospodárstva Pavol Pavlis vyzdvihol úspešnosť a odborný prínos konferencie ENERGOFÓRUM® v oblasti plynárenstva a elektroenergetiky. Vo svojom liste potvrdil, že Ministerstvo hospodárstva SR preberá záštitu nad konferenciou ENERGOFÓ...

Nasadenie XMtrade® V1.6 v spoločnosti AC energia, s.r.o.
16. 2. 2015

Dodávateľ elektriny, spoločnosť AC energia, s.r.o., sa rozhodla posilniť svoje podnikanie v elektroenergetike nasadením informačného systému XMtrade® V1.6. Využívať bude vybrané moduly pre správu bilančnej skupiny (zmluvy, odberné miesta), zúčtova...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®