všetky novinkyNovinkyMedzinárodná konferencia RIADENIE V ENERGETIKE '08.

19. 6. 2008

Konferencia sa koná od roku 1994 každé dva roky striedavo v ČR a v SR. Jej hlavným cieľom je výmena informácií a skúseností z prevádzky a riadenia energetických a tepelných systémov, ako aj nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi odborníkmi v oblasti energetiky, predstaviteľmi výskumu a univerzít. V tomto roku prebiehala konferencia v dňoch 11. až 13. 6. 2008 a bol to jej 8. ročník.

Organizátormi konferencie pod záštitou Ministra hospodárstva SR boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ČEZ, a.s. a ČEPS, a.s.

Naša spoločnosť, podobne ako na predchádzajúcich ročníkoch tejto konferencie, sa prezentovala aktívne odbornými prezentáciami. Témami príspevkov boli Využitie znalostných systémov pri plánovaní údržby energetických zariadení s príkladom konkrétnej realizácie v podmienkach Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a Integrácia meteringových údajov cez Datawarehouse v podmienkach SE, a.s. Potešili nás pozitívne ohlasy a živá diskusia, ktorú uvedené príspevky iniciovali.

RiadenievEnergetike1.jpg

RiadenievEnergetike2.jpg

Predchádzajúce novinky

PF 2009
19. 12. 2008

Už druhý rok v systéme Connexio
16. 12. 2008

Patríme medzi dodávateľov, ktorí sú zaregistrovaní v kvalifikačnom systéme Connexio od spoločnosti Achilles Information GmbH a sme zaradení do Achilles globálneho obchodného adresára energetických spoločností. Už druhý rok sme predkvalifik...

Portál informačného systému zúčtovania odchýlok
11. 12. 2008

Dňa 10.12.2008 sa konala prezentácia internetového Portálu informačného systému zúčtovania odchýlok spoločnosti SEPS, a.s., organizovaná našou spoločnosťou. Portál je súčasťou dodávky informačného systému na báze produktu XMtrade®/ISZO V2.4 a bu...


Vyberte si z našich produktov

 

Služby
Analýza a poradenstvo v oblasti riadenia rizík železničných koľajových vozidiel
Virtuálna realita
Spracovanie grafických dát
Predaj a inštalácia softvéru
Predaj a inštalácia hardvéru
Akreditované certifikačné služby
Vedenie podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
Riešenia
Obchodovanie s energiami
Elektroenergetický dispečing
Správa a údržba majetku
Správa životného cyklu zariadení
Správa technologických rozvodov
Vyhradené technické zariadenia
Správa technickej dokumentácie
Správa a údržba cestnej siete
Projektovanie energetických rozvodov
Mapové diela
Referencie
Technické informačné systémy
Obchodné informačné systémy pre energetiku
Poradenstvo a analýzy v energetike
Grafické aplikácie a GIS
Mestské informačné systémy
Kartografia
CAD
Odborné portály
Semináre sféra
Legislatívne povinnosti
ENERGOKLUB®
ENERGOFÓRUM®